top of page
Wettelijke vermelding

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website 

Deze website is eigendom van Marie Louise Deschepper  hieronder afgekort als Lichtcirkels 


Contactgegevens: Marie Louise Deschepper 
Telefoon: 0032 477 78 55 95
E-mail: lachyogawiske@gmail.com 
Ondernemingsnummer: 0749 296 591  (vrijstellingsregeling kleine ondernemingen)
Bedrijfsadres: Pijpelarestraat 6 – 1741 Wambeek

Bankgegevens : IBAN BE9793 6767 3552

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden: 

Doel van de website 
De site heeft tot doel een eenvoudige en snelle toegang te bieden tot informatie over de activiteiten van ‘lichtcirkels’ het aanbod, Ontspannende therapie –meditatiecentrum.

Intellectuele eigendomsrechten 


De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de leden van ‘Lichtcirkels’, de lasthouder van de handelaarsverenigng of rechthoudende derden. 

Als bezoeker van de website hebt u het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

Deze toestemming tot reproductie of verwijzing geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld of verwezen wordt naar bronnen van derden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever via het contactformulier. 

De verantwoordelijke uitgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie, behalve voor de informatie die door haar karakter en vermeldingen elders als publiekelijk kan worden beschouwd. 

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van de uitgever of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe de uitgever en de leden van de vereniging of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop 

Beperking van aansprakelijkheid 


‘Lichtcirkels’ levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. 


Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn of bepaalde onderdelen van de site niet werken zoals het hoort, zal ‘Lichtcirkels’ de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u dat melden via het contactformulier op de website.

‘Lichtcirkels’ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

‘Lichtcirkels’ wijst tevens elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ‘Lichtcirkels’ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
‘Lichtcirkels’ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

‘Lichtcirkels’ is niet aansprakelijk voor het aanbod van derden, noch de wijze waarop ze hun activiteiten verkopen of organiseren.  Zij zijn enkel gast/huurder van onze lokalen en lichtcirkels is niet aansprakelijk voor hun programma en hun activiteiten. 

Vrijstelling BTW 

Lichtcikels geniet de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. Daarmee hoeven we bijvoorbeeld geen BTW aan te rekenen op onze diensten.  Dat laat ons toe een zeer eenvoudige boekhouding te voeren. Bijgevolg ontvangt u van ons ook geen BTW-factuur. Wij bezorgen de fiscale overheid onze klantenlijst, zoals voorzien in de wet. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.


Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle/Vilvoorde bevoegd.
 

bottom of page